Pakalpojuma noteikumi

Attālumi pirkuma līgums

 1. VISPĀRĒJA VIENOŠANĀS

Šis līgums tiek slēgts starp Baltijas Jahtu Serviss SIA , reģ. Nr. 40003718706, turpmāk tekstā Laivu Lietas, un Jums - Turpmāk Klientu, atkarībā no tā tiesiskā statusa, kas veic pirkumu https:// laivulietas.lv interneta veikalā ell24.com. Šī līguma ietvaros var tikt lietoti abi termini.

Abas puses ir rīcības spējīgas personas. Klients - fiziska persona var būt tikai tad, ja viņš sasniedzis 18 gadu vecumu.

Laivu lietas nodrošina tīmekļa lapā https://laivulietas.lv , turpmāk saukta arī Mājas lapa, pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem, piegādes noteikumiem, preču atpakaļatdošanas noteikumiem, privātuma politiku uc Apstiprinot pirkumu Klientu apstiprina, ka ir izlasījis šo līgumu un citus ar šo līgumu saistītos dokumentus, ir tos izpratis un piekrītu ievērot bez izņēmumiem vai nosacījumiem.

Ja Klients, izmantojot Interneta starpniecību, pirkumu laivulietas.lv piedāvātos produktus, turpmāk tekstā “Preces”, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un saistību ar tiesību normām, kas regulē Distances līgumu, tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par Klientu aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likuma “Klientu tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem “Noteikumi par distances līgumu” uc

 1. PRIVĀTUMS

Laivu Lietas aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 2016. gada 27. aprīli, par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

Laivu Lietas Klienta personīgo informāciju, jo tas ir nepieciešams, lai Klientam klientu labāko servisa līmeni. Tas ļauj sniegt piemērotu laiku Laivu Lietas Precēm un uzmanību preču kategorijām, kas visvairāk interesē Klientu. Klienta personīgā informācija palīdz Laivu Lietas izpildīt ar šo līgumu pielīgtās saistības, informēt par jaunumiem piedāvāto preču klāstā, izpārdošanām un pasākumiem, par kuriem Klienti varētu būt ieinteresēti. Vietnes lapās Klients var pasūtīt preci, veikt pieprasījumus un pieteikties informācijas saņemšanai par jaunumiem, izpārdošanām uc Klienta pieprasījuma apstrādei mēs prasām sniegt patērētājam tādu informāciju kā – vārds, adrese, e-pasta adrese, kontakttālrunis uc Laivu Lietas nepieprasa un neapstrādā Klienta kategoriju datus.

Laivu Lietas nepārdod un neizzīrē Klienta kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem.

Klienta sniegtā informācija palīdz Laivu Lietas izmantot servisu, Klienta pasūtījumu, piegādāt preci un sniegt jums atbalstu.

Laivu Lietas pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām.

Laivu Lietas veic visus iespējamos pasākumus Klienta informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, neparedzētu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu lēmumu, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.

Ja klientam, kurš pasūtījis un pārdošanas produktu Mājas lapā, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veikt pirkuma maksu nav atmaksājama.

Citi ar Klientu privātumu saistīti jautājumi, kas tiek publicēti mūsu Mājas lapā. ir atrodama šeit ____

Laivu Lietas nav atbildīgi par datu subjekta informēšanu, gadījumiem, kad Klients pirkumu citai personai par labu.

 1. MĀJAS LAPAS ( laivulietas.lv ) DARBĪBAS MĒRĶIS

laivulietas.lv ir izveidojusi un uztur Laivu Lietas un tās izplatīšanas partneri. Mājas lapa ir izstrādāta tā, lai tā efektīvi kalpotu kā platforma saziņai starp uzņēmumu un klientu, kā platformas zīmola izstrādājumu tirdzniecība tiešsaistē un arī informācijas avots visos jautājumos, kas saistīti ar produkciju un uzņēmumu.

 1. PIEDĀVĀTIE PRODUKTI UN PAKALPOJUMI

Laivu lietas piedāvātie produkti un pakalpojumi ir norādīti Mājas lapā.

Laivu Lietas tiesības ar vai bez brīdinājuma mainīt piedāvājamo produktu un pakalpojumu pakalpojumu.

 1. INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE

Sniedzot laivulietas.lv pieejamo produktu aprakstu, Laivu Lietas cenšas būt cik iespējams precīzs. Ja informācijā, kas saistīta ar (apraksts uc) ir notikušas izmaiņas, Laivu Lietas nevar, ka katru Mājas lapa ir pilnībā atjaunināta, iekļaujot tajā visu aktuālo informāciju. Jums vienmēr ir iespēja ar mums atrast un uzdot Jums svarīgo jautājumus.

 1. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Visa šajā Mājas lapā pieejamā informācija un saturs, ietverot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, servisa zīmēm, tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, skaņas ierakstu fragmentiem, datu apkopojumiem un garantijas, to apkopojumu un izkārtojumu (viss kopā saukts par Saturu), ir Laivu Lietas īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez skaidras dokumentas atļaujas mums piederošo preču zīmju izmantošana jebkurā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

 1. CENU VEIDOŠANAS POLITIKA

Tīmekļa lapā www.laivulietas.lv visas cenas ir norādītas eiro (EUR) valūtā. Laivu Lietas cenšas nodrošināt, lai cenas vienmēr būtu norādītas precīzi, tomēr nevar veikt pasūtījuma veikšanas laikā norādītās cenas būs pareizas. Saņemot Klienta pasūtījumu, kurā norādīta cena atšķirsies no tobrīd lapā norādītās cenas, Laivu Lietas sazināsimies ar Klientu un piedāvā iespēju atsaukt pasūtījumu. Ja Laivu Lietas nevar ātri novērst ar Klientu, Klienta pasūtījumu tiek automātiski apstiprināts par atcelšanu un Klients saņem atpakaļ visus attiecīgā pasūtījuma maksājumus.

Visām cenām tiek piemērots PVN nodoklis, tas ir iekļauts cenā. no piegādes adreses Klienta pasūtījumam var tikt piemērota papildu sūtīšanas maksa, kas tiks skaidri norādīta pirms apstiprināšanas un iekļauta visa pasūtījuma cenā.

8.PIEGĀDES KĀRTĪBA

Visas mūsu piegādes tiek veiktas droši un ātri, ko apstiprina mūsu iepriekšējās darbības pieredze. Pasūtījumu iespējams saņemt ar VAS Latvijas Pasts, SIA Omniva uc pasta pakalpojumu sniedzēju starpniecību.

Gadījumā, ja piegādi veic VAS Latvijas pasts. Klientam tiek piegādāts paziņojums, un Klients var sūtījumu saņemt pasta nodaļā. Pasta nodaļāsūtījums tiek uzglabāts 10 dienas, tad pasūtījums tiek atgriezts Laivu Lietas noliktavā un Klientam ir jāveic papildus samaksa, lai tiktu organizēta atkārtota piegāde.

Gadījumos, kad Klients ir pasūtījuma preces, to piegāde notiek uz norādīto adresi, un pasta pakalpojumu sniedzējs nav izdevis citus noteikumus.

Sūtījumu piegādi uz Eiropas valstīm laivulietas.lv nodrošina, izmantojot dažādu pasta pakalpojumu sniedzēju starpniecību. Piegādes laiks Eiropas valstīs ir 5-7 darba dienas; tālākajām Eiropas valstīm 7-10 darba dienas; Krievijai 14-20 darba dienas; ASV un Austrālijai 7-14 darba dienas. Sūtīšanas laiks var tikt mainīts atkarība no pasta pakalpojuma sniedzēja iespējām, ģeopolitiski situāciju pasaulē.

Gadījumā, ja piegādi ar pakomāta pakalpojumu, kura ietvaros nosūtītājs ievieto sūtījumu Latvijas Republikā esošā pakomātā, bet sūtījums saņēmējam tiek izsniegts no pakomāta, kas atrodas Latvijas Republikā, Lietuvas Republikā vai Igaunijas Republikā, sūtījums ir pieejams ar piegādes grafiku, kas norāda attiecīgo pasta saņēmēju. pakalpojumu sniedzēja interneta vietnē. Pakomātu piepildīšana un iztukšošana notiek saskaņā ar pakomātu piepildīšanas un iztukšošanas grafiku.

Saņēmējs par pakas pienākšanu un vietu tiek informēts ar SMS palīdzību, kas tiek norādīts skapīša atvēršanai nepieciešamais durvju kods. Ja sūtītājs norādījis saņēmēja e-pasta adresi, papildu paziņojums tiek nosūtīts pa e-pastu.

Pakas glabāšanas laiks pakomātā ir 7 (septiņas) kalendāra dienas. Ja tiek glabāšanas laikā paka no pakomāta netiek izņemta, tā tiek atgriezta nosūtītājam, kura pienākums ir nosegt maksu par pakas atgriešanu.

Laivu Lietas noliktavā pasūtītās un no pasta pakalpojuma sniedzēja atgrieztās preces tiek uzglabātas 1 (vienu) mēnesi. Arī pēc šī termiņa notecējuma Klients nav atradis iespēju saņemt preci, tā paliek Laivu Lietas īpašumā, un Preces pirkuma cena tiek ieskaitīta administratīvi, glabāšanas un pasta izdevumu segšanai un Klientam netiek atgriezta.

Laivu lietas nenes par pasta kavēšanos, neizpildi, pastas sūtījuma bojāšanu, zudumu uc kas nav Laivu lietas kontrolē, un / vai ir radies trešo personu prettiesiskas rīcības osallistušanās, tajā skaitā, bet ne, epidēmijas, pandēmijas, sacelšanās , karš, ekonomiskas un politiskās sankcijas, pasaulē esošā situācija ģeopolitiskā.

 1. PREČU ATPAKAĻATDOŠANAS NOTEIKUMI

Katrs jautājums, kas saistīts ar Klienta veikto un piegādes pasūtījumu atlīdzināšanu, tiek apsvērts saskaņā ar vienkāršotu procedūru. Lai noformētu atgriešanu, nepieciešams Preces atgriešanās, kas pēc rakstveida pieprasījuma saņemšanas, kas tiek sūtīts uz mūsu, šajā līgumā norādīto epasta adresi, pievienot to Precei, kas nosūtāmas atpakaļ. Preces atpakaļ tiek pieņemtas tikai tad, un tās nelietotas tiek nodotas atpakaļ oriģinālajā iepakojumā kopā ar Preces atgriešanas veidlapu. Atdodamās preces, uz Klienta rēķina, nosūtāmas uz adresi: Baltijas Jahtu Serviss SIA, Nometnu iela 60 C, Rīgā, LV-1002.

 1. ATTEIKUMA TIESĪBAS

Atteikuma tiesības ir Klienta tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no Distances līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. Klients var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita dienas, kad Klients ir pilnīgs no preci vai preces (preču) daļu.

Laivu Lietas pēc rakstveida pieprasījuma saņemšanas, kas tiek sūtīts uz mūsu, šajā līgumā norādīto epasta adresi, izsniedz Klientam raksta atteikuma “Preces atgriešanas” veidlapu. Par atteikuma tiesību izmantošanu Klients paziņo Laivu Lietas, sūtot e-pastu.

Atteikuma nosūtīšana Laivu Lietas noteiktais 14 dienu termiņš no preces saņemšanas dienas izslēdz līgumu un atlaižu Klientu bez jebkādām līgumsaistībām, bez maksas, kas ar preču vai lietām atdošanu atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam.

Klients, izmantojot arī kvalitātes noteikumos minētās atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtību, kāda veida samazināšanos, kā par preces neizpakošanu, un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizācijas termiņā.

Klienta pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci Laivu Lietas (ja pirms saņemta). Laivu Lietas saņemšanas pienākums ir pārbaudīt, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no Klienta rakstveida atteikuma dienas, atmaksāt Klientam to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Laivu Lietas ir tiesīgs neatmaksāt Klientam tā samaksāto naudas summu par preci, kamēr Klients nav atdevis preci vai Laivu Lietas saņemot preci konstatē, ka tā ir izpakota, lietota vai nav 100% pārdošanas stāvoklī un izskatā, oriģinālā iepakojumā ar visiem oriģināliem dokumentiem (ja tādi bija precei pievienoti). Klienti ir atbildīgi par bojājumiem pirms, kas radušies preces atpakaļatdošanas laikā.

Klients zaudē atteikuma tiesības, ja tas ir izmantojis preci un to bojājis vai par atteikuma tiesību izmantošanu tas Laivu Lietas nav paziņojis 14 dienu termiņā no preces saņemšanas dienas.

Šajā punktā minētais attiecas uz gadījumiem, kad precīzi pārdodas juridiskas personas.

 1. KLIENTA PIENĀKUMI

Piekļūstot www.laivulietas.lv vai lietot to, ir šeit un Mājas lapā izklāstītie noteikumi un nosacījumi un Mājas lapā publicētie īpašie brīdinājumi vai norādījumi attiecībā uz lietošanu vai lietošanu. Klientam vienmēr jārīkojas labticīgi un saskaņā ar likumu un paražām. Klients nedrīkst veikt jebkādas izmaiņas vai labojumus Mājas lapā, tajā atrodamajā Saturā vai pakalpojumos, kā arī nedrīkst ietekmēt mājas lapas darbību vai funkcionālajai vienotībai. Neierobežojot citu objektu Noteikumos un nosacījumus punktu vispārīgo raksturu, un apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas Noteikumos un nosacījumos paredzētās saistības, Klients būs atbildīgs par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums var radīt Laivu Lietas vai personām.

 1. SAITES UZ TREŠO PUŠU LAPĀM

Laivu Lietas nav atbildīgi par citu mājas lapu saturu, uz kurām vai no kurām ved www.laivulietas.lv Mājas lapas saites. www.laivulietas.lv redzamās saites ir tikai ērtību mērķis un nav caurlaides par Laivu Lietas, piekrišanu attiecīgajam saturam, produktam, pakalpojumam vai piegādātājam. Uz citām tīmekļa vietnēm, mājas lapām vai no tām vedošu saišu izmantošana un Klienta paša risks. Laivu Lietas nekādā veidā nav atbildīgi par citu tīmekļa vietņu pārbaudi vai izvērtēšanu, bez kurām vai uz kurām ir jāved www.laivulietas.lv saites, un Laivu Lietas negarantē citu šādu vietņu piedāvājumu citu, kā arī neuzņemas nekādu atbildību par šādām mājām lapu un vietņu darbību, saturu, produktus vai pakalpojumus, kas neierobežo privāto politiku un noteikumus un pakalpojumus.

 1. ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

Klients piekrīt, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem Laivu Lietas ziņā nav atbildīgs (pēc līguma, nolaidības dēļ vai uz cita pamata) saistībā ar pārtraukumu vai kļūdu, kas radusies, Klientam izmanto www.laivulietas.lv lapu.

Klients piekrīt, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem Laivu Lietas nekādā ziņā nav atbildīgs (pēc līguma, delikta dēļ (ieskaitot nolaidību) vai uz cita pamata) par a) pārtraukumu komercdarbībā; b) kavējumiem vai pārtraukumiem saistībā ar piedāvājumu www.laivulietas.lv ; c) datu nepiegādāšanu, kļūdainu piegādi, izkropļojumiem, bojāeju vai citām izmaiņām; d) kāda veida kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar citām vietnēm vedošu saišu atrašanos Mājas lapā vai to izmantošanu; e) datorvīrusiem, sistēmas avāriju vai atteici, kas var rasties saistībā ar Mājas lapas izmantošanu, tostarp tādas hipersaites izmantošanu, kas ved uz vai no trešo pušu tīmekļa vietnēm; f) visām neprecizitātēm vai izlaidumiem saturā, vai g) notikumiem ārpus mūsu saprātīgas kontroles.

Laivu Lietas nav atbildīgs par situāciju, īpaši, nejaušiem vai secīgiem zaudējumiem (ieskaitot negūtu peļņu), kas ar Mājas lapu vai tās izmantošanu (vai nespēju izmantot Mājas lapu) no Klienta puses, neatkarīgi no darbības, pēc līguma, delikta (ieskaitot) nolaidību) vai citu iemeslu dēļ arī tad, ja mēs esam tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespēju.

 1. PRETENZIJAS AUTORTIESĪBU SAKARĀ

Laivu Lietas - visas tiesības piešķirtas.

Viss šīs Mājas lapas saturs, sarakste (pa elektronisko pastu vai parasto pastu), kā arī mārketinga materiāli, kas ir izmantoti Mājas lapas reklamēšanai trešo pušu resursos, ir Laivu Lietas īpašums.

 1. KOMPENSĀCIJA

Klientu apņemas kompensēt Laivu Lietas, aizstāvēt un aizsargāt Laivu lietas no kaitējuma, zaudējumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kā arī atlīdzināt izdevumus par juridiskiem pakalpojumiem, kas radušies sakarā ar trešo personu celtu pretenziju, lietu vai prasību saistībā ar šo Noteikumu puses pārkāpumu no Klienta puses. .

 1. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Ar šo Mājas lapu strīds, visas paredzamās tiesības un pienākumus, kā arī visas darbības, lai regulētu Latvijas Republikas likumdošanu, ja saistībā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem rodas Latvijā pilnībā noslēgts un pilnīgs pildīts līgums.

Līgumslēdzējas puses ar šo apstiprina, ka visus strīdus, kas attiecas uz Mājas lapas apmeklējumu no Klienta puses, vai rodas saistībā ar šo Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, tās centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās.

Ja puses nespēj izšķirt radušos strīdu miermīlīgās pārrunās, tās nodod visus strīdus, domstarpības vai pretenzijas izskatīšanai kādā no Latvijas Republikas tiesām, izņemot, ja Klienta rīcība ir pārkāpusi vai grasījies pārkāpt mūsu intelektuālā īpašuma tiesības vai mūsu meitsabiedrību, partneru vai licences devēju intelektuālā īpašuma tiesības. , kad šādā gadījumā mēs vērsīsimies jebkurā tiesā pēc tiesas varam aizlieguma vai cita tiesiskās aizsardzības līdzekļa, un Klients piekrīt šādas tiesas ekskluzīvajai jurisdikcijai un lietas izskatīšanai šajā tiesā.

Par strīdus izskatīšanas vietu un kārtību puses ir vienojušās, ievērojot Latvijas Republikas likumdošanu.

 1. PIEKRIŠANA SAŅEMT PAZIŅOJUMUS PA E-PASTU

Apstiprinot pirkumu Klienti piekrīt saņemt Laivu Lietas paziņojumus, vienošanās, pasūtījumu precizējumus un citas ziņas, turpmāk – Paziņojumi, pa e-pastu vai parasto pastu. Klienti piekrīt, ka pa e-pastu vai parasto pasta sūtījumu paziņojumi atbilst noteikumiem un nosacījumiem, kas piemērojami rakstiskas saziņas veidiem.

Attiecībā uz tiešā mārketinga piedāvājumiem, klients sniedz atbilstošu rakstveida piekrišanu.

 1. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Laivu Lietas patur sev ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Mājas lapā un sertifikāta pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras jebkuras Noteikumos un nosacījumos veiktas izmaiņas uzreiz pēc publicēšanas. Klients, turpinot lietot Mājas lapu pēc šādu izmaiņu veikšanas, apliecina savu piekrišanu attiecībā uz noteiktajām prasībām. Laivu Lietas patur tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar šiem Noteikumiem un piešķiršanas tiesības.

 1. NEPĀRVARAMA VARA

Laivu Lietas nav atbildīgi par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas šķēršļu kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālās darbības stāvokli. , ,,Draudisma draudiem vai aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses vai trešo personu prettiesisku terorisma traucējumu interneta savienojumā, kā arī datortehnikas un programmatūras atteici. Šādas nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

Veicot pasūtījumu www.laivulietas.lv interneta veikalā, Jūs (Klients) piekrītat:

 • ka ir iepazinies ar šo Distances līgumu;
 • šī līguma saturam;
 • ka ir noslēdzis ar Laivu lietu līgumu, kas uzliek abpusējas saistības un saistības!

 1. Norēķini

 

Ar informāciju, par to kādā kārtībā tik veikt norēķinus, Klients var iepazīties ar pirkuma veikšanas gaitā.

 1. Laivu lietas kontakti / rekvizīti

Baltijas Jahtu Serviss SIA,

reģ. Nr. 40003718706,

Juridiskā adrese Mārupes nov., Mārupe, Kurmales iela 41, LV-2167

Biroja adrese Nometnu iela 60 C, Rīgā, LV-1002.

Epasts sales@laivulietas.lv

Tālr. Nr. +371 67279520